Generalforsamling

Vi indkalder til den første ordinære generalforsamling i Stop Madspild Silkeborg

generalforsamling

Stop Madspild Silkeborg indkalder hermed til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Generalforsamlingen holder vi i Medborgerhuset, Bindslevs Plads, Silkeborg onsdag den 15. marts, klokken 19 – og vi indleder mødet med at lave vagtplan for marts/april.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsregnskab
4. Godkendelse af budget
5. Arbejdsplan for den kommende periode
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (Basheer Alkaterji og Sven Petersen er på valg som bestyrelsesmedlemmer og Lars Littau som suppleant)
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er åben for alle. Kun medlemmer har stemmeret.