Tilbage til Foreningen

Generalforsamlinger

19. marts 2019

Generalforsamling i Stop Madspild Silkeborg d. 19 marts 2019   Dagsorden: Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Godkendelse af årsregnskab Godkendelse af budget Arbejdsplan for den kommende periode Behandling af indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Fra bestyrelsen er Bente Fuglsbjerg, Sven Pedersen og Merete Fenger på valg. De modtager alle gerne genvalg. …