Om os

Stop Madspild Silkeborg er en non-profit, humanitær forening, og vores formål er at indsamle overskudsfødevarer og fordele dem blandt økonomisk trængte mennesker.

I Silkeborg kommer der 60 – 70 ‘kunder’, hver gang vi er ude.

Det gør vi ved at indgå aftaler med lokale købmænd, supermarkeder og grossister om at aftage deres overskud af spiselige fødevarer og distribuere den på steder i kommunen, hvor de socialt dårligst stillede mennesker bor og færdes.

Reklamefilm

Bag om Stop Madspild

Bestyrelsen

Formand: Bente Fuglsbjerg tlf.:  2347 4361 Næstformand: Sven Petersen tlf.: 6018 0086 Kasserer: Allis Eriksen tlf.:  3034 6608 Menigt medlem: Erik Rohde tlf.: 2347 9901 Menigt medlem: Jens B. Larsen tlf.: 4094 0733 Rep. fra Kjellerup Menigt medlem: Lis Jensen tlf.: 2153 0504 Suppleant: Walid Hussein Ali tlf.: 2826 1198 Deltager uden stemmeret: Anette Svarre …

Vedtægter

Vedtægter for Stop Madspild Silkeborg Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stop Madspild Silkeborg, og den er hjemmehørende i Silkeborg Kommune. 2.  Formål Foreningen har til formål at uddele overskudsfødevarer fra producenter, distributører og detailhandel til økonomisk trængte enkeltpersoner, familier og sociale organisationer. Foreningen er en non-profit, humanitær forening, som ikke har nogen tilknytning …

Generalforsamling

Generalforsamling i Stop Madspild Silkeborg d. 11 marts 2020 Dagsorden: Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Godkendelse af årsregnskab Godkendelse af budget Arbejdsplan for den kommende periode Behandling af indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanterTil bestyrelsen skal der vælges tre nye bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.  På valg er Kirsten Klitte og Walid. De …

Bliv frivillig

Har du lyst til at blive frivillig i Stop Madspild Silkeborg? Tekst kommer snarest. > Læs mere om at være frivillig

Privatlivspolitik

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlings skik. Derfor har vi vedtaget denne politik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling. Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante …