Tilbage til Om os

Privatlivspolitik

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlings skik. Derfor har vi vedtaget denne politik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger.

Stop Madspild Silkeborg er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.​

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Sven Petersen ​

Telefon nr.: ​60 18 00 86

Cvr: 37136646

Mail: stopmadspildsilkeborg@gmail.com

Hjemmeside: http://www.stopmadspild-silkeborg.dk/

Behandling af personoplysninger.​

Oplysninger om frivillige:

Almindelige personoplysninger: Navn, telefonnr., mailadresse.

Her indsamler vi oplysninger fra:​

Kun fra dig (den frivillige)

Foreningens formål med behandlingen af dine personoplysninger.​

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel)​

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger.

Formålene med at behandle oplysningerne om foreningens frivillige er:

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen.​
 • At vi kan sende vagtplan og telefonliste ud.
 • At vi har overblik over antal frivillige, herunder at sende indbydelser til fx sociale arrangementer og foredrag.​

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.​

I det omfang vi behandler dine medlems oplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At du kan opfylde dine forpligtelser som frivillig af foreningen, herunder at tage vagter og deltage i frivilligmøder.
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer m.m.

Samtykke.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger.

Vi videregiver IKKE dine oplysninger.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger.

Vi sletter dine personoplysninger når du ophører som frivillig i foreningen.

Dine rettigheder.​

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. Persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne Privatlivspolitik – (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)
 • Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelser mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysningerne øverst her i privatlivspolitikken.
 • Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringerne eller sletning så hurtigt som muligt.
 • Du kan indgive en klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandlingen af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken.

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen nederst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer modtager du en meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Oktober 2018